TH EN
A A A

รัสเซียพบเชื้อ FMD ชนิดที่ไม่เคยระบาดในประเทศ

10 เมษายน 2556   

               
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์โรคสัตว์ของรัสเซีย พบสุกร 8 ตัว และโค 190 ตัว ในหมู่บ้าน Molodezhny เขต Priargunsky ติดเชื้อไวรัสสาเหตุโรคปากเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease: FMD) Type A ซึ่งแต่เดิมพบได้เฉพาะในประเทศเกาหลี ไทย และเวียดนาม

                 แม้ปศุสัตว์เหล่านี้จะมีการแสดงอาการของโรคในระดับต่ำเนื่องจากได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันไว้ล่วงหน้า แต่จากการที่ในประเทศรัสเซีย ไม่เคยมีรายงานว่าพบเชื้อไวรัส FMD Type A มาก่อน (พบเฉพาะ Type O และ Type Asia-1 genotype II - ข้อมูลจาก FAO) ทำให้รัสเซียต้องมีการหาแหล่งที่มาของเชื้อ และตรวจสอบพื้นที่อื่นนอกเหนือไปจากแหล่งที่พบเชื้อ Type A รวมทั้งจำกัดการแพร่ระบาดของโรค FMD ในประเทศ

 

ที่มา : PigProgress (10 เม.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?