TH EN
A A A

จีนเตรียมกรอบระเบียบด้านการเรียกคืนสินค้าอาหาร

25 มิถุนายน 2550    4811 ครั้ง
              สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของจีนจะแนะนำระเบียบและกระบวนการในการเรียกคืนสินค้าอาหารซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องติดตามและรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอันตรายต่อสุขภาพคืนจากตลาด ขณะเดียวกัน AQSIQ ของจีนก็ระบุว่าจีนจะเร่งปรับปรุงมาตรฐานแห่งชาติของผลผลิตในฟาร์มและอาหารสำเร็จรูป  โดยจนถึงสิ้นปี 2549 จีนมีมาตรฐานอาหารแห่งชาติ 1965 มาตรฐานซึ่ง 634 เป็นมาตรฐานบังคับ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 12 ปีจึงควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
นับเป็นระเบียบทำนองนี้ครั้งแรกในจีนทั้งนี้เพื่อปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารของจีนแต่แน่นอนย่อมสร้างภาระให้แก่การประกอบธุรกิจในจีน   ทั้งนี้บังคับใช้ทั้งกับบริษัทต่างชาติและบริษัทในจีน เป็นมาตรการเชิงรุกต่อคำวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติที่เกิดขึ้นมาในระยะไม่กี่เดือนมานี้เนื่องจากความหวาดกลัวของความปลอดภัยอาหารของจีนหลายเรื่อง ที่เด่นที่สุดคือ เรื่อง melamine

ที่มา : Food  navigator

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?