TH EN
A A A

ญี่ปุ่น-สหภาพยุโรป เตรียมเปิดการเจรจา FTA เมษายนนี้

28 มีนาคม 2556   

               
ญี่ปุ่นเตรียมเปิดการเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปในวันที่ 15-19 เมษายน 2556 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยกรอบการเจรจาครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การบริการ และการลงทุน การยกเลิกภาษี ไปจนถึงประเด็นที่ส่งผลทางการค้าอื่นๆ เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประเด็นด้านกฎระเบียบ การแข่งขันทางการค้า ไปจนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                ในขณะนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 7 ของสหภาพยุโรป และเป็นอันดับ 2 ในทวีปเอเชียรองจากจีน ส่วนสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจากจีนและสหรัฐฯ และ GDP ของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นรวมกันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1 ใน 3 ของปริมาณการผลิตของโลก

                ปัจจุบันญี่ปุ่นเก็บภาษีการนำเข้าสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มในอัตราที่สูง ส่วนสหภาพยุโรปนั้นเก็บภาษีสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล ในอัตราที่สูง ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญ

 

ที่มา : คณะกรรมาธิการยุโรป/ChannelNewsAsia
(28 มี.ค.56)

 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?