TH EN
A A A

จีนบรรจุเนื้อม้าสู่รายการดัชนีราคาผู้บริโภค

19 มีนาคม 2556   

               
สำนักงานสถิติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศรายการสินค้าที่มีการซื้อขายในตลาดผู้บริโภคเป็นฉบับแรก โดยในรายการดังกล่าวมีการบรรจุรายชื่อเนื้อม้า เนื้อลา และเนื้ออูฐ ซึ่งทางหน่วยงานชี้แจงว่า เป็นการแสดงความโปร่งใสสำหรับข้อมูลทางเศรษฐกิจ

                ทั้งนี้ ข้อมูลเมื่อปี 2553 ระบุข้อมูลราคาสินค้าที่ได้ มีแหล่งที่มาจากผู้เก็บข้อมูลกว่า 4,000 คน จาก 50,000 สถานที่จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ตลาด โรงพยาบาล ไปจนถึงโรงภาพยนตร์ ในพื้นที่กว่า 500 ชุมชนของจีน

 

ที่มา : Bloomberg (19 มี.ค.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?