TH EN
A A A

สถานการณ์ไข้หวัดนกในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

18 มีนาคม 2556   
             
   รัฐบาลของรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สั่งการให้หน่วยงานด้านปศุสัตว์ AHD ดำเนินมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหลังจากตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1
                ก่อนหน้านี้ ได้มีการสั่งให้ฆ่าไก่จำนวนประมาณ 6,000 ตัว และทำลายไข่จำนวนหลายร้อยฟองในพื้นที่ Seemanchal แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังแสดงความวิตกกังวลว่าเชื้อไข้หวัดนกอาจกลายพันธุ์แล้วสามารถติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกันได้

                สำหรับสวนสัตว์ Sanjay Gandhi ในเมือง Patna นั้น ได้ดำเนินการด้านสุขอนามัยเสร็จสิ้น และเจ้าหน้าที่ได้แถลงให้ความมั่นใจว่าทั้งสัตว์และสัตว์ปีกภายในสวนสัตว์ที่ไม่ได้สัมผัสสัตว์และมนุษย์ภายนอกโดยตรง ยังคงไม่พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกดังกล่าว

 
 
ที่มา : DeccanHerald (18 มี.ค.56)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?