TH EN
A A A

รัสเซียห้ามนำเข้าไก่งวงจากสหรัฐเพิ่ม.. เหตุ Ractopamine

12 กุมภาพันธ์ 2556   

               
รัสเซียขยายการห้ามนำเข้าปศุสัตว์จากสหรัฐฯ ด้วยสาเหตุการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง Ractopamine โดยล่าสุดเพิ่มไก่งวงเป็นรายชื่อปศุสัตว์ห้ามนำเข้าต่อจากโคและสุกร และไม่ยอมรับคำยืนยันความปลอดภัยของสหรัฐฯ ที่กล่าวว่าปริมาณสาร Ractopamine เพียงเล็กน้อยในเนื้อสัตว์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
 
                ปัจจุบันประเทศผู้ผลิตและบริโภคเนื้อสุกรรายใหญ่นอกเหนือจากรัสเซีย ได้แก่ จีน และสหภาพยุโรป ซึ่งมีนโยบายต่อต้านการใช้ Ractopamine ในการผลิตปศุสัตว์เพื่อบริโภคอย่างชัดเจนเปิดเผย โดยจีนได้แสดงความวิตกกังวลว่า Ractopamine สามารถสะสมเป็นปริมาณมากที่เครื่องในสัตว์ ซึ่งนำมาประกอบอาหารของชาวจีน ในขณะที่สหภาพยุโรป ได้มีรายงานของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป (EFSA) ซึ่งวิจารณ์หลักการคำนวณของ Codex ว่าด้วยข้อมูลและวิธีการสนับสนุนการคำนวณปริมาณบริโภคที่สามารถยอมรับได้ต่อวัน (Acceptable Daily Intake) ของสารดังกล่าว

 
 
ที่มา : FoodSafetyNews (14 ก.พ.56)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?