TH EN
A A A

การปนเปื้อน Compylobacter เพิ่มสูงขึ้นในนิวซีแลนด์

14 กรกฎาคม 2549    4820 ครั้ง

               เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยด้านอาหารของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่า พบการปนเปื้อน Compylobacter เพิ่มสูงขึ้นในนิวซีแลนด์โดยยังไม่รู้สาเหตุ

               Compylobacter เป็นสาเหตุพื้นฐานหลักอันหนึ่งของอาหารเป็นพิษซึ่งมักพบในท้องถิ่นชนบท แต่ปัจจุบันกลับพบในตัวเมืองของนิวซีแลนด์มากขึ้น โดย Donald Campbell ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านอาหารของนิวซีแลนด์ระบุว่าในระยะ 2-3 เดือนมานี้ได้พบการปนเปื้อนเพิ่มจากเฉลี่ย 200 เป็น 250 ต่อสัปดาห์โดยไม่ทราบสาเหตุของการเพิ่มสูงขึ้น

               ทั้งนี้ ได้มีการเรียกร้องให้ผู้บริโภคชาวนิวซีแลนด์ (อัตราการบริโภคเนื้อไก่ของชาวนิวซีแลนด์ = คนละ 36 กิโลกรัมต่อปี) จัดการเนื้อไก่อย่างเหมาะสมหลังจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของนิวซีแลนด์ออกมาระบุว่ามากกว่า 90% ของเนื้อไก่นิวซีแลนด์สามารถที่จะปนเปื้อน Compylobacter

World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?