TH EN
A A A

นักวิจัยออสซี่ชี้ น้ำอัดลมควรระบุฉลากเตือนฟันผุ

4 กุมภาพันธ์ 2556   
               
นักวิจัยจากศูนย์วิจัยด้านทันตกรรมของประชากร (ARCPOH) มหาวิทยาลัย Adelaide ของออสเตรเลีย ได้เรียกร้องให้มีการแสดงคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มน้ำอัดลม และน้ำหวาน ว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุ หลังผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเด็กที่บริโภคน้ำอัดลมมากกว่า 3 กระป๋องต่อวัน มีโอกาสเกิดฟันผุได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มเลยถึง 46% เนื่องจากเครื่องดื่มกลุ่มดังกล่าวสามารถกัดกร่อนฟันเนื่องจากมีความเป็นกรดสูง ทั้งยังมีน้ำตาลที่เป็นตัวการสำคัญในการเกิดฟันผุอีกด้วย
 
                    ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สภาวิจัยด้านสาธารณสุขและการแพทย์แห่งชาติของออสเตรเลียจะเตรียมปรับปรุงคู่มือแนะนำในการบริโภค โดยมีการเพิ่มข้อแนะนำว่า "ควรลดปริมาณการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีการเติมน้ำตาล โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นสารให้ความหวาน" อีกด้วย
 
 
 
ที่มา : FoodNavigator (4 ก.พ.56)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?