TH EN
A A A

ญี่ปุ่นประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้าง 3 รายการ

25 มกราคม 2556   
                กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตร ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ได้แก่

                 1. สารกำจัดแมลง Spinosad ในข้าว ปรับลดลงจาก 1 ppm เป็น 0.1 ppm และในหน่อไม้ฝรั่งลดลงจาก 5 ppm เป็น 0.5 ppm

                 2. สารกำจัดแมลง Triazophos ปรับค่า MRL ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับหน่อไม้ฝรั่ง  กระเจี๊ยบเขียว ขิง ถั่วลันเตา ถั่วหวาน ถั่วแระ กล้วย สับปะรด มะม่วง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

                 3. สารกำจัดวัชพืช Bensulfuron-methyl ปรับค่า MRL ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับข้าวโพด หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ขิง ถั่วลันเตา ถั่วหวาน กล้วย สับปะรด มะม่วง และผลิตภัณฑ์ประมง
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว
(25 ม.ค.56)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?