TH EN
A A A

สหรัฐพบข้าวไทยมีปริมาณสารหนูต่ำสุด

18 มกราคม 2556   

               
ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพบว่า ข้าวหอมมะลิไทยมีปริมาณสารหนูที่พบในธรรมชาติน้อยที่สุดในโลก โดยมีข้าวพันธุ์บาสมาติ ของอินเดียและปากีสถานมาเป็นอันดับสอง และยังพบว่าสารหนูอินทรีย์มีอยู่ทั่วไปในอาหาร รวมถึงในน้ำผลไม้และผลไม้สด
 
                จากการศึกษาในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารหนูในข้าวพบว่า ข้าวขาวจากรัฐอาร์คันซอ หลุยส์เซียนา มิสซูรี และเทกซัส มีปริมาณสารหนูอนินทรีย์มากกว่าข้าวที่ปลูกที่อื่น ๆ (รวมทั้งแคลิฟอร์เนีย อินเดียและไทย) นอกจากนี้ พบว่า ข้าวเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะข้าวกล้องนั้น  มีปริมาณสารหนูมากกว่าข้าวขาว
 
                ความสนใจเกี่ยวกับสารหนูในข้าว เริ่มแพร่หลายอีกครั้ง เมื่อปีที่ผ่านมามีการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำเชื่อมและอาหารที่ทำมาจากข้าวกล้อง หรือไม่ควรบริโภคข้าวเกิน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นต้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทำการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น แต่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงอันตรายของสารหนูที่พบในข้าว อีกทั้งไทยและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้มีคำแนะนำหรือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสารหนูตามธรรมชาติที่พบในข้าว

 
 
ที่มา : Bangkok Post (17/01/56)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?