TH EN
A A A

ประตูทางการค้าใหม่ ของอาหารสหรัฐฯ สู่แคนาดา

15 มกราคม 2556    4792 ครั้ง

             
   สำนักงานบริการการเกษตรต่างประเทศของสหรัฐฯ (FAS) ในเมืองออตตาวา ได้ทำการเปิดตัว เว็บไซต์ (
www.taseUS.ca
) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอาหารที่ผลิตในสหรัฐฯ รวมถึง ข้อมูลผู้ผลิต/จำหน่ายกว่า 40 รายที่มีสินค้าวางจำหน่ายในร้านขายของชำทั่วประเทศแคนาดา
 
                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับชาวแคนาดาให้เข้าใจเกี่ยวกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ และเป็นการช่วยส่งเสริมนโยบายการซื้อสินค้าภายในภูมิภาค “buy regionally” ข้อมูลบนเว็บไซต์จะครอบคลุม ข้อมูลคุณภาพสินค้า โภชนาการ สูตรอาหาร ข้อมูลผู้ผลิต/จำหน่าย ข่าวสาร บทความที่เกี่ยวข้อง รวมถึง งานส่งเสริมการค้าต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางเลือกสำหรับการนำเข้าสินค้า
 
                 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐ มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่มี มูลค่า 96.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,889 พันล้านบาท) ได้ทะยานพุ่งไปถึง 145 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4,350 พันล้านบาท) ในปีพ.ศ. 2556 ส่งผลให้มีอัตราการจ้างงานในสหรัฐฯ มากกว่า 1 ล้านอัตรา จากการเจริญเติบโตของการส่งออกสินค้าเกษตร นำไปสู่การได้ดุลการค้า การจ้างงาน การกระตุ้นการเจริญโตของเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนความคิดเป้าหมายการส่งออกของชาติ โดยประธานาธิบดี        โอบามา ที่จะเพิ่มปริมาณส่งออกให้ได้ 2 เท่า ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2557

 
 
 
ที่มา : USDA (15 ม.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?