TH EN
A A A

เม็กซิโกพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงระบาดระลอกใหม่

15 มกราคม 2556   

               
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของเม็กซิโก รายงานการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H7N3 จำนวน 2 ครั้ง ในฟาร์มไก่ไข่ของรัฐ Aguascalientes  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2556 โดยพบว่ามีสัตว์ปีกในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 284,755 ตัว ติดโรค 2,990 ตัว และตาย 740 ตัว ซึ่งสัตว์ปีกที่เหลือถูกนำไปทำลาย
 
                การระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H7N3 ในเม็กซิโก มีรายงานครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2555 ทางตอนเหนือของรัฐ Jalisco ทำให้เม็กซิโกได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ นอกเหนือไปจากมาตรการควบคุมและกำจัด

 
 
ที่มา : ThePoultrySite (15 ม.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?