TH EN
A A A

ครม. อนุุมัตินำเข้าถั่วเหลืองไม่จำกัดโควต้า-กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ

2 มกราคม 2556   

               
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2555-2556 แบบไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลานำเข้า โดยคิดอัตราภาษีในโควต้า 0% ตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTO), กรอบการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และกรอบการค้าเสรี (FTA)
 
                ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้ผู้มีสิทธินำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองต้องรับซื้อผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตภายในประเทศในราคาตามกลไกตลาด โดยกำหนดราคาขั้นต่ำตามชั้นคุณภาพดังนี้

                1. เมล็ดถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน กำหนดราคาที่ไร่นา กิโลกรัมละ 14 บาท หน้าโรงงาน กทม. กิโลกรัมละ 14.75 บาท

                2. เมล็ดถั่วเหลืองสำหรับเป็นอาหารสัตว์ กำหนดราคาที่ไร่นา กิโลกรัมละ 14.25 บาท หน้าโรงงาน กทม. กิโลกรัมละ 15 บาท

                3. เมล็ดถั่วเหลืองสำหรับแปรรูปอาหาร กำหนดราคาที่ไร่นา กิโลกรัมละ 16.25 บาท หน้าโรงงาน กทม. กิโลกรัมละ 17 บาท

 
 
 
ที่มา : เดลินิวส์ (02/01/56)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?