TH EN
A A A

ครม. อนุมัติหลักการนำเข้าข้าวโพด AFTA ปี 2556

26 ธันวาคม 2555   
             
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2556 โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 0 บาท/เมตริกตัน และกำหนดช่วงเวลานำเข้าสำหรับผู้นำเข้าทั่วไประหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2556 ส่วนองค์การคลังสินค้าสามารถนำเข้าได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
 
 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (26 ธ.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?