TH EN
A A A

อินโดแจ้งเตือน! พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่

21 ธันวาคม 2555   
                หน่วยงานด้านปศุสัตว์ชวาตะวันตก (West Java Husbandry Agency) ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีพบการตายของเป็ดกว่า 300,000 ตัว ทั้งในภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออกของเกาะชวาตลอดช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และได้ออกประกาศแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เพื่อเตือนว่าอาจเกิดจากสาเหตุไข้หวัดนก และพบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งตัวอย่างเลือด น้ำเมือก และอุจจาระของเป็ดที่ตายว่าเป็นไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H5N1 Clade 2.3 จากเดิมที่รายงานว่าในอินโดนีเซียมีพบไข้หวัดนกเฉพาะสายพันธุ์ H5N1 Clade 2.1 ตั้งแต่ปี 2548

                เชื้อไข้หวัดนก H5N1 Clade 2.3 ทำให้เกิดการติดเชื้อเฉพาะเป็ด และมีแนวโน้มที่จะไม่ติดต่อสู่คน กระนั้นในเขตตอนกลางของเกาะชวา มีผู้ป่วยด้วยอาการของไข้หวัดนกแล้ว 1 คน
 
 
 
 
ที่มา : AsiaNewsNetwork ( 21 ธันวาคม 2555 )
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?