TH EN
A A A

จีนพบ FMD ระบาดในสุกร

20 ธันวาคม 2555   
                องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับรายงานจากหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของจีนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ว่ามีสุกรจำนวน 338 ตัว ที่เลี้ยงในเขตมณฑลเจียงซู  มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค FMD (Foot-and-Mouth Disease) หลังจากมีการตรวจยืนยันสุกรที่ติดเชื้อจำนวน 12 ตัว ด้วยวิธี ELISA, PCR และ virus isolation test ทำให้มีการทำลายสุกรทั้งหมด และ OIE ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของจีนในการสกัดกั้นโรคระบาดดังกล่าวแล้ว

                ทั้งนี้ สาเหตุของการแพร่ระบาดโรค FMD พบว่าเกิดจากสุกรที่ถูกนำเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มเพิ่มเติม
 
 
 
ที่มา : ThePigSite ( 19 ธันวาคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?