TH EN
A A A

เวียดนามเข้มซอสถั่วหลือง

18 มิถุนายน 2550    4806 ครั้ง
              กรมสุขอนามัยอาหารแห่งชาติของเวียดนามตัดสินใจทำลายหรือเรียกคืนซอสถั่วเหลืองซึ่งปนเปื้อนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป   หลังจากที่แผนกสุขภาพของเมืองโฮจิมินท์ขึ้นบัญชีดำผู้ผลิต 17 รายซึ่งพบซอสถั่วเหลืองปนเปื้อน 3-MCPD เกิน 1 mg/kg โดยจะให้ผู้ผลิตที่ถูกขึ้นบัญชีดำทำลายผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนและเรียกคืนสินค้ายังมีจำหน่ายในตลาด
              ในท่ามกลางกรณีอื้อฉาวเรื่อง 3-MCPD กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งเจ้าหน้าที่จังหวัดและเมืองให้ดำเนินมาตรการเข้มขึ้นในการตรวจสอบซอสต่างๆ รวมทั้งซอสที่ถึงแม้จะได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพแล้วก็ตาม   และมีการออกระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในการผลิตซอสถั่วเหลือง
จากข้อมูลของเมืองโฮจิมินท์  มีซอสประมาณ 200 ยี่ห้อผลิตโดย 69 บริษัทเฉพาะในเมืองโฮจิมินท์

ที่มา : The Saigon Times  Weekly

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?