TH EN
A A A

สหรัฐฯ เชือดจริง สั่งปิดโรงงานแรกที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ FSMA แล้ว

12 ธันวาคม 2555   

               
โรงงาน Portales ของบริษัท Sunland ที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทนัท ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ตามกฎระเบียบ Food Safety Modernization Act (FSMA) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (USFDA) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานต้องปิดดำเนินการเป็นรายแรกตั้งแต่บังคับใช้กฎระเบียบข้างต้น เนื่องจากพบว่ามีการขายผลิตภัณฑ์เนยถั่วที่ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ทำให้มีผู้ป่วยจากการบริโภคกว่า 40 คน และจากข้อมูลก่อนหน้านี้พบว่าบริษัท Sunland ได้มีการเรียกคืนสินค้ากว่า 240 รายการ ตั้งแต่ปี 2553 และยังตรวจพบเชื้อ Salmonella ทั้งในถั่วลิสงดิบ และในแปลงปลูก
  
                 กฎระเบียบ FSMA ให้อำนาจในการห้ามจำหน่ายสินค้าที่ถูกตรวจพบว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือถึงแก่ชีวิต รวมทั้งโรงงานแปรรูปหรือผลิตอาหารดังกล่าวจะห้ามผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายระหว่างรัฐ ห้ามขนส่งวัตถุดิบเข้าสถานที่ผลิต และห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์ ซึ่งกรณีของโรงงาน Portales นอกจากจะเป็นโรงงานแรกที่ถูกปิดแล้ว ยังถูกใช้เป็นกรณีศึกษาในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในสหรัฐฯ ตามระเบียบ FSMA ด้วย

 
 
ที่มา : ProduceNews (12 ธ.ค.55)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?