TH EN
A A A

เดนมาร์กปรับปรุงระเบียบการใช้สารปฏิชีวนะและสวัสดิภาพสัตว์

30 พฤศจิกายน 2555   
               
เดนมาร์กกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการใช้สารปฏิชีวนะในปศุสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์เพื่อเตรียมบังคับใช้ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันว่ามีการใช้สารปฏิชีวนะเฉพาะในสัตว์ที่ป่วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการใช้สารกลุ่มดังกล่าวในขั้นตอนการเลี้ยงปศุสัตว์ได้ สำหรับกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ ยังได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาการพิทักษ์สวัสดิภาพสัตว์ทั้งในขั้นตอนการเลี้ยงและขนส่งด้วย
 
                ปัจจุบันเดนมาร์กเป็นผู้นำด้านการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์ รวมไปถึงความตระหนักถึงภัยอันตรายจากการใช้สารปฏิชีวนะที่มีต่อมนุษย์
 
 
ที่มา : AllAboutFeed (30พ.ย.55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?