TH EN
A A A

กระทรวงเกษตรสหรัฐเตือนการติดฉลากที่อาจสร้างความเข้าใจผิดนำไปสู่อาการเจ็บป่วย

14 กรกฎาคม 2549   

               FSIS กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา เตือนว่า การติดฉลากบางประการที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ไก่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและนำไปสู่การก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยของผู้บริโภคได้ เช่น ฉลาก “ ready to cook”. “..cook and serve ” “.oven ready” เพราะอาจทำให้ผู้บริโภคปรุงอาหารให้สุกน้อยกว่าที่ควร

               FSIS ร่วมกับรัฐมิเนโซตาได้ทำการสืบสวนหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยจากอาหารแช่แข็งที่มีเนื้อไก่ดิบเป็นส่วนประกอบ พบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีการเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆซึ่งจะต้องใช้เวลานานกว่าไก่ดิบในการทำให้ปลอดภัยจากแบคทีเรียในอาหารที่ก่อให้เกิดโรค (ไก่ดิบจะอุณภูมิภายในขั้นต่ำที่ 165 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 75 องศาเซลเซียส) FSIS เชื่อว่าในบางกรณีผู้บริโภคอาจไม่ตระหนักว่าผลิตภัณฑ์แช่แข็งนั้นๆเพียงแต่ทำให้มีสีนำตาลซึ่งดูเหมือนกับสุกเบื้องต้นและมีไก่ดิบรวมทั้งอาจไม่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำในการปรุง รวมทั้งเครื่องไมโครเวฟที่มีแตกต่างรุ่นกันไปซึ่งอาจทำให้คำแนะนำการปรุงนั้นไม่เหมาะสมคือไม่ทำให้อุณภูมิภายในของผลิตภัณฑ์สูงเพียงพอที่จะปลอดภัย

               FSIS เรียกร้องให้ผู้ประกอบการติดฉลากอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีไก่ดิบและต้องปรุงสุกอย่างเต็มฒที่ (fully cooked) ณ อุณหภูมิภายในที่แนะนำ และ FSIS จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าคำแนะนำการปรุงอาหารจะต้องมีผล เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้

World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?