TH EN
A A A

พบโรคปากเท้าเปื่อยในสุกรเขตต้าเหลียนของจีน

29 พฤศจิกายน 2555   

               
สถาบันสัตวแพทย์แห่งหลานโจว ได้ยืนยันเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ว่ามีการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ในสุกรที่เลี้ยงในเขตต้าเหลียน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ทำให้สุกรตายทั้งหมด 43 ตัว แต่ยังไม่พบต้นเหตุของการระบาดในขณะนี้

                จากสาเหตุดังกล่าว ทางการของจีนได้ใช้มาตรการกักกันและควบคุมการเคลื่อนย้ายของปศุสัตว์ภายในประเทศเพื่อควบคุมโรค รวมทั้งให้วัคซีนกับแพะ-แกะ 8,060 ตัว โคนม 6,141 ตัว และสุกร 305 ตัวเพื่อป้องกันการระบาดต่อเนื่องแล้ว

 
 
ที่มา : ThePigSite (29พ.ย.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?