TH EN
A A A

องค์กรความปลอดภัยอาหารสัตว์สหรัฐฯ เรียกร้องห้างค้าปลีกเลิกจำหน่ายขนมไก่อบแห้งจากจีนสำหรับสุนัข

26 พฤศจิกายน 2555    4832 ครั้ง
               
องค์กรด้านความปลอดภัยอาหารสัตว์ของสหรัฐฯ รวมตัวเรียกร้องให้วอลมาร์ท ที่เป็นเครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่ เลิกวางจำหน่ายขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงจากจีน หลังพบว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสัตว์เลี้ยงกว่า 360 ตัว และป่วยกว่า 2,200 ตัว ตั้งแต่ปี 2550 ที่พบว่ามีการปนเปื้อนของเมลามีนโดยตั้งใจให้ผลการตรวจปริมาณโปรตีนเพิ่มสูงขึ้น
 
                ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้ออกประกาศเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมที่ผลิตจากเนื้อไก่อบแห้งจากจีนสำหรับสุนัข และพบว่ามีผลิตภัณฑ์ 3 ยี่ห้อ ที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยของสัตว์เลี้ยง แต่ก็ไม่ได้สั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแม้จะพบว่ามีการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการในจีนที่ไม่ได้รับอนุญาต องค์กรด้านความปลอดภัยอาหารสัตว์จึงได้ขอความสมัครใจจากห้างค้าปลีกให้ยกเลิกจำหน่ายสินค้าดังกล่าวแทน
 
               อ่านข่าวย้อนหลังเรื่องประกาศของ FDA ได้ที่นี่  
              
http://www.acfs.go.th/warning/viewEarly.php?id=4035
 
 
 
ที่มา : FoodPoisoningBulletin (24 พ.ย.55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?