TH EN
A A A

ยูเออีคาดว่าจะรับไก่ไทย

11 มิถุนายน 2550    4810 ครั้ง
             
คาดว่าคณะผู้แทนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะให้การยอมรับไก่ไทย  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นคาดว่าไทยจะสามารถเริ่มส่งออกไก่ไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ 3.6 พันล้านบาท (110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ระบุว่า สินค้าไก่ไทยถูกระงับการนำเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ในปี 2548 หลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ออกระเบียบใหม่ว่าประเทศส่งออกจะต้องได้รับการรับรองระบบฮาลาลจากสภาเทศบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะนี้จึงเป็นโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อรื้อฟื้นการส่งออกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อใดก็ตามที่ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับ  อย่างน้อยไก่สุก 40,000 ตันสามารถส่งออกไปยังประเทศกลุ่ม GCC ได้  ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการส่งออกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10,000 ตัน มูลค่า 700 ล้านบาท  ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการเริ่มเปิดตลาดอาหารฮาลาลซึ่งใหญ่มากครอบคลุม 185 ประเทศทั่วโลก

ที่มา : World poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?