TH EN
A A A

เตือนมะม่วงอาจขึ้นรายชื่อ "ผลไม้ความเสี่ยงสูง" ในสหรัฐฯ

2 พฤศจิกายน 2555   
               
หลังจากอุบัติการณ์การปนเปื้อนเชื้อโรคก่ออาหารเป็นพิษ "Salmonella" ในมะม่วงที่สหรัฐฯ นำเข้าจากเม็กซิโก 2 ครั้ง และแม้ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐฯ (CDC) จะแถลงว่าการระบาดดังกล่าวสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 แล้วก็ตาม แต่ National Mango Board ได้แจ้งต่อผู้ผลิตมะม่วง ให้ตรวจสอบสินค้าอย่างรัดกุม และหาแนวทางจัดการปัญหาที่พบโดยด่วน เนื่องจากมีแนวโน้มที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) จะประกาศให้มะม่วงเป็นสินค้าเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง และอาจเพิ่มมาตรการตรวจสอบที่ใช้ระยะเวลานานขึ้นกับมะม่วงจากทุกประเทศ ณ ด่านนำเข้า ในขณะเดียวกันหน่วยงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช Senasica ของเม็กซิโก ได้ยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอให้สามารถสรุปว่ามะม่วงจากประเทศของตนเป็นสาเหตุการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ที่ระบาดในอุบัติการณ์ดังกล่าว ที่ส่งผลให้มีผู้ป่วยถึง 143 คน ใน 15 รัฐ
 
                 ปัจจุบันสหรัฐฯ นำเข้ามะม่วงจากเม็กซิโก เปรู เอกวาดอร์ บราซิล กัวเตมาลา และไฮติ ถึง 99% ของปริมาณการบริโภคภายในประเทศ
 
 
 
 
ที่มา : FoodSafetyNews (2พ.ย.55)
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?