TH EN
A A A

ไต้หวันยัน ยังไม่พบรายงานอันตรายจากเครื่องดื่มชูกำลังสหรัฐฯ

1 พฤศจิกายน 2555   

                จากการที่สหรัฐฯ กำลังสืบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิต 5 ราย และหัวใจวาย 1 ราย ที่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง ที่มีปริมาณคาเฟอีนสูงถึง 240 มิลลิกรัม/ขวด นั้น ไต้หวันซึ่งมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวเพื่อบริโภคในประเทศ ได้รายงานว่ายังไม่พบผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภค แต่ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไต้หวัน ได้ให้คำแนะนำว่า ไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเกินกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน

 
 
ที่มา : Chinapost (1 พ.ย.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?