TH EN
A A A

อินโดอาจระงับนำเข้าข้าวไทยเหตุสารหนูปนเปื้อน

15 ตุลาคม 2555    4832 ครั้ง
               
ผู้บริโภคในอินโดนีเซียเรียกร้องให้ทางการตรวจสอบข้าวที่นำเข้าจากไทย หลังสหรัฐฯ ตรวจพบสารหนูอนินทรีย์ในข้าวหอมมะลิไทย จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ทำการตรวจสอบตัวอย่างข้าวจำนวน 200 กล่อง จากผลิตภัณฑ์ข้าวที่เป็นที่นิยม 60 ชนิดในเขตนิวยอร์ก และตรวจพบสารหนูปนเปื้อนจำนวน 32 กล่อง ซึ่งข้าวหอมมะลิไทยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าว ทำให้สหรัฐฯ วางแผนเก็บตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปริมาณปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์ และ Bulog ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของอินโดนีเซีย อาจระงับการนำเข้าข้าวจากไทย และเตรียมตรวจสอบข้าวที่นำเข้ามาแล้วจากไทย เวียดนาม และอินเดีย เพื่อหาปริมาณสารหนูอนินทรีย์ตกค้างด้วย
 
                 ปัจจุบันอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรกว่า 200 ล้านคน และเป็นผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ในเอเชีย ได้นำเข้าข้าวกว่า 1.8 ล้านตัน ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2555 โดยเป็นข้าวจากไทยถึง 4.5 แสนตัน
 
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ/JakartaGlobe
(15 ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?