TH EN
A A A

ไต้หวันพบ Ractopamine ในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรนำเข้าจากสหรัฐฯ

9 ตุลาคม 2555    4819 ครั้ง
               
ไต้หวันตรวจพบผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ปนเปื้อนสาร Ractopamine โดยพบในลูกชิ้นหมูที่ปริมาณ 0.4 ppb และยังพบสารปฏิชีวนะคลอแรมเฟนิคอลในเบอร์เกอร์หมูที่ 9.3 ppb ซึ่งสารทั้งสองชนิดนั้นไต้หวันไม่อนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยงสุกร แม้จะอนุญาตให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เนื้อโคนำเข้าจากสหรัฐฯ ก็ตาม
 

ที่มา : PigProgress (9 ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?