TH EN
A A A

ร่างปรับปรุงระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ใหม่เมืองผู้ดี อาจขัดฮาลาล-โคเชอร์

5 ตุลาคม 2555   
               
กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท (DEFRA) ของสหราชอาณาจักร ได้ออกรายงานของที่ปรึกษาเกี่ยวกับร่างปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองกระบวนการผลิตอาหารตามวิธีการของฮาลาลและโคเชอร์ โดยจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการเชือด ซึ่งเปิดรับข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
 
                เนื้อหาส่วนที่กำลังเป็นประเด็นในกลุ่มสังคมมุสลิมและยิวคือ DEFRA จะปรับเปลี่ยนนิยามการ "เชือดโดยวิธีการทางศาสนา" ให้มีความหมายครอบคลุมการทำให้สลบโดยสัตว์ยังสามารถฟื้นได้ อีกทั้งมีโอกาสสูงที่จะห้ามการเชือดโดยไม่ทำให้สลบ โดยองค์กร ANSA และ MUSE กำลังร่วมหาจุดยืนในการแสดงข้อคิดเห็นเพื่อปกป้องสิทธิของชาวมุสลิมและยิว

 
               
ผู้สนใจสามารถศึกษารายงานดังกล่าวได้ที่ 

                 http://www.defra.gov.uk/consult/files/animal-welfare-killing-condoc-120912.pdf
 
 
 
ที่มา : MeatTradeNewsDaily/HalalFocus
(5 ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?