TH EN
A A A

สหรัฐฯ เพิ่มค่าปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ชั่วคราว

4 ตุลาคม 2555    4803 ครั้ง

               
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้อนุญาตเป็นการชั่วคราวให้สามารถนำข้าวโพดที่มีปริมาณอะฟลาทอกซินมากกว่า 20 ppb (ส่วนในพันล้านส่วน) มาผสมกับข้าวโพดที่มีปริมาณอะฟลาทอกซินต่ำหรือตรวจไม่พบ ในการผลิตอาหารสัตว์ โดยต้องตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินหลังจากผสมก่อนการวางจำหน่าย

                ทั้งนี้ ปริมาณอะฟลาทอกซินที่อนุญาตในข้าวโพดที่ใช้เป็นส่วนผสมนั้น ต้องไม่เกิน 300 ppb และใช้ได้เฉพาะกับสัตว์ปีกขุน สุกรพ่อแม่พันธุ์ สุกรขุนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 ปอนด์ โคพ่อแม่พันธุ์ และโคขุน เท่านั้น

 

ที่มา  : ThePoultrySite (4 ต.ค.55)

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?