TH EN
A A A

ไต้หวันพบบริโภคผักใบเขียวอัดปุ๋ยไนโตรเจน ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบเลือด

19 กันยายน 2555   
                แพทย์ชาวไต้หวันออกโรงเตือนผู้บริโภค เหตุผักใบเขียวที่ผลิตด้วยปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณสูง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสารตกค้างจากไนเตรตเป็นไนไตรต์ภายหลังการบริโภค และกระตุ้นให้เกิดเมธฮีโมโกลบินในเลือดซึ่งส่งผลทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน นอกจากนี้ยังพบว่าสารดังกล่าวไม่สามารถกำจัดโดยการล้างผักอีกด้วย
 
                ผลการสุ่มตรวจตัวอย่างผักในไต้หวัน พบบางตัวอย่างมีปริมาณไนเตรตสูงถึง 20,000 ppm ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานถึง 10 เท่า ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไต้หวัน ประกาศเตือนให้ผู้ผลิตลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และงดการให้ทารกอายุต่ำกว่า 9 เดือน บริโภคผักที่อาจมีการปนเปื้อนไนเตรตปริมาณสูง ได้แก่ หัวบีท และปวยเล้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดเมธฮีโมโกลบินได้ง่าย
 
 
 
ที่มา : Chinapost ( 18 กันยายน 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?