TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนกระบาดในเวียดนาม

17 กันยายน 2555   
               
รายงานเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ผลจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 มีการระบาดเพิ่มในพื้นที่ 2 จังหวัดทางตอนเหนือของเวียดนาม รวมเป็น 7 จังหวัดทั้งในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ โดยที่จังหวัดเตวียนกวง (Tuyen Quang) มีการทำลายสัตว์ปีกที่เป็นโรคแล้วกว่า 17,600 ตัว หลังจากมีการรายงานการระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่คอมมูนในเขตการปกครองซองเดวื่อง (Son Duong) และเพิ่มเป็น 9 คอมมูนในเขตดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

                หน่วยงานสุขภาพสัตว์ท้องที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทั้งในระดับเขตการปกครองและคอมมูน รวมทั้งส่งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกอย่างผิดกฎหมาย ทำลายสัตว์ที่เป็นโรค และระงับการเชือด จำหน่าย หรือขนส่งสัตว์ปีกในพื้นที่ทั้งหมดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก

                อนึ่ง เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ระบาดในเวียดนามขณะนี้ เป็นสายพันธุ์ต่างจากสายพันธุ์ A และ B ที่มีการระบาดเมื่อปี 2554 โดยพบว่ามีความสามารถในการก่อโรครุนแรงยิ่งขึ้น
 
 
 
 
ที่มา : XinhuaNet (17 ก.ย.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?