TH EN
A A A

จีนเปิดไฟเขียวท่าเรือเทียนจินพร้อมนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย

7 กันยายน 2555    4798 ครั้ง

               
ตลาดการค้าสินค้าเกษตรกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ปินไห่ของจีน กับสำนักงานการค้ามันสำปะหลังแห้งล่วงหน้าของไทย ได้เซ็นสัญญาว่าด้วยการนำเข้ามันสำปะหลังแห้งจากไทย โดยจีนพร้อมเปิดช่องทางนำเข้ามันสำปะหลังแห้งจากไทยผ่านด่านตงเจียง นครเทียนจิน จากก่อนหน้านี้ที่มันสำปะหลังจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่จีนผ่านด่านชิงเต่า ฉินฮ๋วงต่าว เซี่ยงไฮ้ ซึ่งนครเทียนจินเป็นท่าเรือสำคัญในทางตอนเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลักสู่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือ รวมทั้งกรุงปักกิ่ง และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแป้งและการผลิตบะหมี่ของมณฑลหูเป่ย ที่ล่าสุดมียอดการใช้มันสำปะหลังถึงราว 8 แสนตัน ในขณะที่นำเข้าจากไทยได้เพียง 5-6 หมื่นตันต่อปี จึงถือเป็นช่องทางการค้าที่สำคัญแห่งใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตมันสำปะหลังของไทย
 
                ทั้งนี้ แผนการพัฒนาประจำปี 2554-2559 ของจีนได้กำหนดมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอันดับแรก และเป็นสินค้าสำคัญในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนของจีน จากการที่มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเอทานอล ความต้องการมันสำปะหลังของตลาดจีนจึงมีแนวโน้มขยายตัวมากในอนาคต

 
 
 
ที่มา : ThaiBizChina (7 ก.ย.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?