TH EN
A A A

ออสเตรเลียพัฒนาวัคซีน

7 กันยายน 2555   
                บริษัทเอกชนในออสเตรเลียกำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อรักษาโรคไข้สามวันในโคให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถรักษาได้โดยให้วัคซีนเพียงครั้งเดียว โดยก่อนหน้านี้เคยมีการทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2523 และค่อนข้างได้ผลดี ซึ่งปัจจุบันโรคดังกล่าวมีรายงานการระบาดที่เพิ่มขึ้นทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
 
                โรคไข้สามวัน ไข้ขาแข็ง หรือ Bovine Ephemeral Fever มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Arbovirus พบติดต่อในโคทุกช่วงอายุ ยกเว้นลูกโคอายุต่ำกว่า 6 เดือน มักไม่แสดงอาการ และพบมากในโคนมที่เลี้ยงในเขตร้อน-กึ่งร้อน โดยมีพาหะคือแมลง โคที่เป็นโรคจะเกิดอาการผิดปกติในกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ ทำให้มีอาการเฉื่อยชา เคลื่อนไหวลำบาก และอาจเกิดอาการแทรกซ้อนอื่นจนเสียชีวิตได้
 
 
 
ที่มา : TheCattleSite (7ก.ย.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?