TH EN
A A A

จีนกดดันไทยเปิดตลาดไก่สุก

28 สิงหาคม 2555   
               
จากการที่จีนพยายามผลักดันให้ไทยเปิดตลาดไก่ปรุงสุกและไก่แปรรูป นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไก่เนื้อของไทยเกรงว่าสินค้าที่จีนต้องการให้ไทยเปิดตลาดจะถูกสวมสิทธิ์เพื่อนำไปส่งออกสู่ตลาดสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของมาตรฐานสินค้าไก่ของไทย และในขณะนี้ 5 สมาคมด้านไก่เนื้อได้ส่งหนังสือคัดค้านไปยังกรมปศุสัตว์แล้ว
 
                 การตัดสินใจของภาครัฐต่อการเปิดตลาดดังกล่าว จะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยหลายรายการ เช่นชมพู่ทับทิมจันทร์ที่เคยมีการพิจารณาสั่งห้ามนำเข้าก่อนหน้านี้ ทั้งล่าสุดยังมีการอ้างว่าพบสารตะกั่วตกค้างในมันสำปะหลังของไทยเกิน 0.2 ppm และจีนอาจจะนำเรื่องนี้มาใช้เป็นเหตุผลต่อรองและกดดันไทยให้เปิดตลาดไก่ดังกล่าว ซึ่งไทยคงไม่สามารถเปิดตลาดได้เพราะจะส่งผลเสียต่อเกษตรกร ที่ปัจจุบันกำลังได้รับผลกระทบจากผลผลิตล้นตลาด และต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น
 
 
 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ (28 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?