TH EN
A A A

EU เสนอแก้ไขกฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร

27 สิงหาคม 2555   
               
สหภาพยุโรปเสนอแก้ไขกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No. 10/2011 เกี่ยวกับพลาสติกที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร โดยปรับปรุงข้อกำหนดการใช้สำหรับสารที่มีการอนุญาตก่อนหน้านี้ 5 ชนิด และเพิ่มเติมการอนุญาตสารใหม่อีก 4 ชนิด
 
                ทั้งนี้ การแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2555 โดยวางแผนประกาศใน EU Official Journal ช่วงเดือนธันวาคม 2555 และให้มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2556


                 สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่นี่
 
 
ที่มา : มกอช.(27 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?