TH EN
A A A

ผู้เชี่ยวชาญเตือน อาหารฮาลาลอาจมีการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์

22 สิงหาคม 2555   

               
ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารในเยอรมนี พบว่าบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลจากหลายประเทศผู้ผลิต เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร มีการปนเปื้อนหรือใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสมของไขมันสัตว์ โดยอาจเกิดจากสารเคลือบหรือสารหล่อลื่นในกระบวนการผลิตกระดาษหรือวัตถุดิบสำหรับบรรจุภัณฑ์ และอาจปนเปื้อนลงสู่อาหารได้
 
                วัตถุดิบสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการปนเปื้อนสูง ได้แก่ กระดาษที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรมีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้อาหารฮาลาลได้มาตรฐานทั้งความปลอดภัยและหลักศาสนา

 
 
ที่มา : HalalFocus (21 ส.ค.55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?