TH EN
A A A

G20 เตรียมคุมราคาอาหารโลกป้องกันวิกฤติขาดแคลน

16 สิงหาคม 2555   
                กลุ่มประชาคมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ชาติ (G20) เตรียมหารือและตั้งกลุ่มประชุมฉุกเฉินร่วมกับสหประชาชาติ (UN) ต่อภาวะวิกฤติภัยแล้งทั่วโลกที่จะส่งผลต่อราคาอาหาร โดยเฉพาะอเมริกาที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ 50 ปี ทำให้ผลิตผลเสียหายเป็นจำนวนมาก

                กลุ่ม G20 เตรียมวางแผนจัดประชุมทางไกลในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม เพื่อหารือเตรียมการประชุมฉุกเฉินซึ่งอาจจะมีในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเวทีการประชุมแบบตอบสนองเร่งด่วน (RRF) และการประชุมดังกล่าวยังจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลทางการตลาดของสินค้าเกษตร (AMIS) ที่ตั้งขึ้นโดยฝรั่งเศสเมื่อปี 2554 ด้วยการสนับสนุนจาก G20 เนื่องจากเห็นว่าเป็นนโยบายที่เป็นกุญแจสำคัญในการรับมือภาวะวิกฤติอาหารดังในช่วงปี 2550-2551 ที่ผ่านมา
 
                ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่า UN จะใช้เวทีดังกล่าวเพื่อผลักดันให้เกิดการอภิปรายเรื่องนโยบายพลังงานชีวภาพระดับโลก เนื่องจากความวิตกกังวลด้านการกำหนดนโยบายผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการร้องขอต่อสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศอื่นๆ ให้ล้มเลิกคำสั่งของรัฐบาลแต่ละประเทศที่ให้ผลิตพืชพลังงานได้ตามเป้าหมาย หลังพืชวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี มีราคาเพิ่มสูงขึ้น 30-50% ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
 
 
ที่มา : มติชน ( 14 สิงหาคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?