TH EN
A A A

โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน แนวโน้มระบาดสู่ยุโรปตะวันออก

14 สิงหาคม 2555    4820 ครั้ง
                โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันที่แพร่ระบาดตั้งแต่บริเวณทางตอนเหนือและตะวันตกของกรุงมอสโคว์ รัสเซีย ลามไปถึงเขต Zaporozhye ของยูเครน และจอร์เจียในขณะนี้ ได้รับการยืนยันเชื้อสาเหตุ และความล้มเหลวในการควบคุมทั้งการแพร่ระบาด และการขนส่งสุกรที่เป็นโรคจากรัสเซียแล้ว และมีแนวโน้มที่จะระบาดเข้าสู่ประเทศฝั่งยุโรปตะวันออก

                ก่อนหน้านี้ เดนมาร์ก สเปน สาธารณรัฐเช็ก เบลารุส และโครเอเชีย ได้ร่วมมือจัดทำแผนจำลองการปฏิบัติการกรณีเกิดโรคระบาดขึ้นในภูมิภาค แต่ทางการเยอรมนีก็ได้เตือนถึงการแพร่ระบาดที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากบริเวณที่มีการแพร่กระจายของโรค รวมไปถึงหมูป่าที่มีการย้ายถิ่นฐาน ทำให้สหภาพยุโรปเตรียมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสำหรับประเทศชายแดนสหภาพยุโรปโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกในขณะนี้
 
 
 
ที่มา : TheMeatSite  ( 14 สิงหาคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?