TH EN
A A A

ตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เทียมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

7 สิงหาคม 2555   
               
บริษัทวิเคราะห์ตลาด RTS คาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดสำหรับเนื้อสัตว์เทียมและผลิตภัณฑ์ปลอดเนื้อสัตว์จะเติบโตถึงปีละ 4.4% จาก 3.59 พันล้านยูโร (ประมาณ 140,000 ล้านบาท) เป็น 4.45 พันล้านยูโร (ประมาณ 175,000 ล้านบาท) ในปี 2016 โดยสินค้าที่จะครองส่วนแบ่งตลาดเป็นหลักได้แก่ อาหารสำเร็จรูป เนื้อบดและไส้กรอก และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เทียม ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโต 3.5% 3.9% และ 4.3% ต่อปีตามลำดับ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ของขบเคี้ยว หรือกับข้าวพร้อมรับประทาน RTS ประเมินว่าจะมีการเติบโตถึง 9.7% ต่อปี

                ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ในปัจจุบัน มีแหล่งที่มาในการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น โปรตีนจากถั่วเหลืองและข้าวสาลี โปรตีนจากเส้นใยเชื้อรา Fusarium venenatum หรือผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดพืชน้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพ ไปจนถึงโปรตีนจากพืช สาหร่าย และแมลง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการวิจัยและเข้าสู่ตลาด
 
 
ที่มา : FoodNavigator (7 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?