TH EN
A A A

สวีเดนเตรียมส่งออกเนื้อไปรัสเซีย

1 มิถุนายน 2550    4818 ครั้ง
            ทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารของรัสเซียจะเดินทางไปตรวจสอบโรงงานเนื้อที่มีศักยภาพของสวีเดนเดือนหน้า  หลังจากมีการหารือระหว่าง  Sergei Dankvert หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบเรื่องนี้ของรัสเซียกับ  Johan Molandar เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำกรุงมอสโคว์
มีการลักลอบนำเข้าเนื้อมารัสเซียปีละ 250,000 ตันในแต่ละปี  โดยกระทรวงเกษตรรัสเซีย เชื่อว่าเนื้อลักลอบมาจากจีนและใช้บางประเทศของยุโรปตะวันออกเป็นฐานในการส่งออกซ้ำ  และเชื่อว่าบางส่วนมาจากอาฟริกา และอเมริกาใต้ซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบตามระเบียบของรัสเซีย

อ้างอิงจาก : Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?