TH EN
A A A

ไต้หวันวางระเบียบนำเข้าสมุนไพรจีนเพิ่มเติม

27 กรกฎาคม 2555   
              
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาจีนที่มีการนำเข้าสู่ไต้หวัน 10 อันดับแรก จะต้องมีใบรับรองความปลอดภัยประกอบการนำเข้า และต้องมีการติดฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาการเติมสารพิษบางชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามีการออกฤทธิ์ของตัวยาสมุนไพร โดยคณะกรรมาธิการด้านเภสัชและยาจีน กรมอนามัยไต้หวัน ได้วางแผนการดำเนินการ 3 ระยะเพื่อควบคุมความปลอดภัยอาหารของสมุนไพรจีน และวางระเบียบเกี่ยวกับแหล่งที่มาของตัวยาที่ใช้ในการรักษาดังนี้ 

               ระยะที่หนึ่ง: กำหนดให้มีการติดฉลากสำหรับสมุนไพรจีนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 324 ชนิด จาก 600 ชนิด สำหรับการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศระยะที่สอง: จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสำหรับปริมาณสารตกค้างที่ผิดปกติ เช่น โลหะหนัก และอะฟลาทอกซิน ในสมุนไพรจีน 91 ชนิด ระยะที่สาม: สร้างกลไกควบคุมสำหรับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์  

               ปัจจุบันไต้หวันนำเข้ายาจีนกว่า 600 ชนิด เช่น พุทราจีน รากแอสตราลากัส ตังกุย และชะเอม โดยนำเข้าจากจีนกว่า 90% และคณะกรรมาธิการด้านเภสัชและยาจีนได้เคยออกระเบียบควบคุมการนำเข้าสมุนไพรจีน 18 ชนิด เช่น เก๋ากี้ และเก๊กฮวย มาก่อนหน้านี้แล้ว
 
 
 
ที่มา : The China Post (27 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?