TH EN
A A A

Codex ลงมติอนุญาตให้ใช้ Ractopamine ในการผลิตเนื้อสุกร

23 กรกฎาคม 2555    4836 ครั้ง
               
ผลลงมติลับการกำหนดค่า MRLs ของสาร Ractopamine ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐฯ จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CAC) เมื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้กำหนดค่า MRLs หรืออนุญาตให้มีการใช้โดยต้องไม่พบการตกค้างในเนื้อสัตว์
 
                นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ให้ความเห็นว่าการใช้สาร Ractopamine สามารถยอมรับได้หากส่งผลดีต่อการผลิตสุกร แต่อยากให้กรมปศุสัตว์และสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ในลักษณะเป็นสารปฏิชีวนะที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคกังวล ในขณะที่อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ชี้หากสหรัฐฯ ส่งออกเนื้อสุกรเข้ามาขายในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เนื่องจากต้นทุนของสหรัฐฯ ต่ำกว่า ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะมีการส่งชิ้นส่วนที่ไม่บริโภคในสหรัฐฯ มาขายในราคาต่ำด้วย ทำให้ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่ถูกกว่า ทำให้ซ้ำเติมปัญหาผลผลิตล้นตลาดในปัจจุบัน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภาคเอกชน เกษตรกร และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?