TH EN
A A A

นักวิจัยแคนาดาชี้ ฉายรังสีผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกอาจลดผู้ป่วยจากเชื้อปนเปื้อน

19 กรกฎาคม 2555   

               
นักจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งแมนิโตบา แคนาดา เสนอให้มีการฉายรังสีผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่อาจจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารได้ถึง 25% โดยเฉพาะจากเชื้อ Campylobacter และ Salmonella ซึ่งมักพบปนเปื้อนในซากสัตว์ปีก
 
                 แม้ผู้ป่วยจากเชื้อ Campylobacter มักจะมีอาการไม่รุนแรงและหายเป็นปกติภายในสามวัน แต่สำหรับเชื้อ Salmonella ที่พบในซากสัตว์ปีกประมาณ 30-60% สามารถแพร่ระบาดในวงกว้าง และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นการฉายรังสีอาหารที่เสี่ยงการปนเปื้อนน่าจะมีส่วนช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะจากการรับประทานอาหารที่อาจปรุงไม่สุก

 
 
ที่มา : TheMeatSite (19 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?