TH EN
A A A

เม็กซิโกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไข้หวัดนก

5 กรกฎาคม 2555   
               
รัฐบาลเม็กซิโกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไข้หวัดนกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 หลังพบสัตว์ปีกติดเชื้อกว่า 1.7 ล้านตัว ซึ่งถูกทำลายหรือตายไปกว่าครึ่งภายหลังจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ยืนยันสถานการณ์ระบาดของโรค ซึ่งรัฐบาลเม็กซิโกได้เตรียมพร้อมในการกักกันปศุสัตว์ ทำลายปศุสัตว์ที่เป็นโรคหรือกลุ่มเสี่ยง ให้วัคซีน และทำลายผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนเชื้อ
 
                 เชื้อไข้หวัดนกที่พบระบาดตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นี้เป็นสายพันธุ์ H7N3 ซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์ปีกไปยังมนุษย์ได้ แต่ยังไม่พบรายงานว่าสามารถติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ไวรัสไข้หวัดนก H7N3 ถือเป็นไวรัสในกลุ่มไข้หวัดใหญ่ เช่นเดียวกับไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และไวรัสไข้หวัดสุกร H1N1 เม็กซิโกได้จับตาเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสุกรในปี 2552 ซึ่งไวรัส H1N1 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกและเป็นสาเหตุคร่าชีวิตผู้คนกว่า 17,000 ราย
 
 
 
ที่มา : Hindustantimes (5 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?