TH EN
A A A

อียู-เวียดนามเปิดการเจรจา FTA

4 กรกฎาคม 2555   
               
สัปดาห์ที่ผ่านมา กรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรป ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนาม ได้เปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน (FTA) ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องอัตราภาษีศุลกากร การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี และความตกลงร่วมกันในประเด็นการค้าอื่นๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้าจากภาครัฐ ประเด็นข้อกฎหมายและกฎระเบียบ การแข่งขันทางการค้า อุตสาหกรรมบริการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
                ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียนลำดับที่สามถัดจากสิงคโปร์และมาเลเซียที่เปิดการเจรจาทวิภาคีกับสหภาพยุโรป การเจรจาทวิภาคีเหล่านี้ จะหารือกันในบริบทที่กว้างของการบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด สำหรับการเจรจากับเวียดนามครั้งนี้ สหภาพยุโรปได้เปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณชนและผู้มีส่วนได้-เสียประโยชน์จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555
 
 
 
ที่มา : TheFishSite (04 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?