TH EN
A A A

พัฒนาการสวัสดิภาพสัตว์กับกฎหมายอียู

19 มิถุนายน 2555   
               
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) กำลังพิจารณาปรับปรุงกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณากรอบของกฎหมาย เพื่อมุ่งเน้นการให้ทั้งความชัดเจนและโปร่งใสของข้อมูลแก่ผู้บริโภค และยังคงความเข้มแข็งในการบังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรป ไปจนถึงการครอบคลุมกระบวนการค้าและกักขังสัตว์ เช่น การกักขังสัตว์ป่า หรือการค้าสัตว์เลี้ยง

                ตัวอย่างหัวข้อการพิจารณาปรับปรุงได้แก่ การขนส่งสัตว์สู่โรงเชือด ที่มีการเรียกร้องให้ปรับปรุงระยะเวลาจำกัดการเดินทางไม่เกิน 8 ชั่วโมง ไปจนถึงระบบการให้น้ำ-การควบคุมอุณหภูมิ ที่ยังสามารถปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์อย่างครบวงจร
 
 
ที่มา : ThePigSite (19มิ.ย.55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?