TH EN
A A A

โครงการสร้างเสริมความตระหนักต่อภัยแพ้อาหารในอียู

19 มิถุนายน 2555    4811 ครั้ง
              
  สถาบันศึกษาด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันของยุโรป (EAACI) เตรียมเปิดตัวโครงการเพื่อสร้างเสริมความตระหนักต่อภาวะแพ้อาหาร และการติดฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ลงบนผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากพบว่ามีภาวะแพ้อาหารในเด็กที่อาจก่ออันตรายถึงชีวิตมากขึ้นถึง 7 เท่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่นการเกิดภูมิแพ้เฉียบพลันรุนแรงแบบ Anaphylaxis ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยแพ้อาหารกว่า 17 ล้านคน ในสหภาพยุโรป โดยกว่า 3.5 ล้านคนมีอายุต่ำกว่า 25 ปี

                โครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านสิ่งก่อภูมิแพ้และอาการในภาวะดังกล่าว ไปจนถึงการรับมือกับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ส่วนในด้านการติดฉลาก EAACI จะร่วมมือกับหน่วยงานของสหภาพยุโรปในการปรับปรุงกฎหมายการติดฉลาก ไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยที่เป็น Anaphylaxis ซึ่งในปัจจุบันอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้รุนแรงไม่ได้มีการติดฉลากระบุอย่างชัดเจน และไม่สามารถชี้ชัดอันตรายจากการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ หรือระดับความเสี่ยงในอาหารแต่ละกลุ่ม
 
 
 
ที่มา : FoodNavigator (19มิ.ย.55)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?