TH EN
A A A

พบไข้หวัดนกระบาดในกัมพูชาและบังกลาเทศ

15 มิถุนายน 2555   

               
บังกลาเทศ:
พบไข้หวัดนกในฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ 21 จาก 85 ฟาร์ม ทำให้ต้องทำลายปศุสัตว์ 46,000 ตัว ในช่วงก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญจำนวน 8 คน เพื่อจัดทำแผนการฉีดวัคซีน ทั้งนี้บังกลาเทศมีคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาแห่งชาติตั้งแต่ปี 2552 เพื่อประเมินและหาแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคไข้หวัดนกในประเทศ

               
กัมพูชา:
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม และยืนยันการรายงานในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซึ่งได้รายงานสัตว์เป็นโรค 564 ตัวจาก 1,304 ตัวที่เข้าข่ายเสี่ยง โดยบางตัวพบว่าติดเชื้อกลุ่ม HPAI และทั้งหมดตายลง ส่วนที่เหลือ 740 ตัวถูกกำจัดในภายหลังเพื่อป้องกันการระบาด หลังจากเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม มีเด็กหญิงอายุ 13 ปี ที่เสียชีวิตและได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคไข้หวัดนก


 

ที่มา : Guif-times and the Poultry Site  (15 มิถุนายน 2555)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?