TH EN
A A A

“Coolwave” มิติใหม่คงความสดน้ำผลไม้

12 มิถุนายน 2555   
              
 
น้ำผลไม้สดจะยืดอายุการเก็บรักษาได้ถึง 21 วัน โดยไม่เสียคุณสมบัติด้านรสชาติ เพียงใช้กรรมวิธี Coolwave ที่เป็นการสั่นสะเทือนด้วยสนามไฟฟ้าความถี่สูง (Pulsed Electric Field – PEF) ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์ ทำให้สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียได้

                ในช่วงแรกของการประดิษฐ์ เครื่องมือดังกล่าวส่งผ่านพลังงานมากเกินไปจนเกิดความร้อนสูงเทียบเท่าวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิม แต่หลังจากพัฒนาการสร้างสนามไฟฟ้าที่ส่งช่วงคลื่นสั่นสะเทือนให้ละเอียดขึ้น ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับการรักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่คุณภาพกลิ่นรสและการฆ่าเชื้อ ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยืดอายุน้ำผลไม้ อาหารเหลว และเครื่องดื่ม ให้ยาวนานขึ้นจาก 6-8 วัน เป็น 21 วัน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียผลผลิต และเป็นผลดีต่อการกระจายสินค้าในวงกว้างอีกด้วย
 
 
ที่มา : BeverageDaily (12 มิ.ย.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?