TH EN
A A A

ส่งออกข้าวไทยป่วนหนัก หลัง มิ.ย.

12 มิถุนายน 2555   

               
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยว่า ผู้สั่งซื้อต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อข้าวไทย กระทบถึงยอดส่งออกหลังเดือนมิถุนายนจะลดลงกว่า 600,000 ตัน ส่งผลแนวโน้มส่งออกทั้งปีแตะระดับ 6.5 ล้านตัน ต่ำกว่าอินเดียและเวียดนาม จากทั้งปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อ่อนค่าจาก 30 เป็น 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ส่วนต่างราคาส่งออกข้าวจากไทยกว่า 100-200 ดอลลาร์สหรัฐ (3,200-6,400 บาท) ต่อตันแล้ว ทั้งผู้นำเข้าประเมินว่ารัฐบาลเตรียมระบายสต็อกข้าวปริมาณมาก ซึ่งทำให้ผู้ซื้อคาดหวังราคาครึ่งหลังของปี 2555 ลดลงจากราคาปัจจุบัน 600 ดอลลาร์สหรัฐ (19,200 บาท) ต่อตัน

                นอกจากนี้ยังพบปัญหาคุณภาพความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิที่ลดลงเหลือเพียง 80% จากมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 92% ซึ่งคาดว่าเกิดจากการสวมสิทธิ์ข้าวหอมจังหวัดในโครงการรับจำนำข้าวแทนข้าวหอมมะลิ ทำให้ได้ส่วนต่างกำไรเพิ่มขึ้นถึงตันละ 2,000 บาท สำหรับปัญหาดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์เตรียมทำแผนมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทยชั้นดี มีข้าวหอมมะลิผสม 80-91% ชั้นดีพิเศษเกรด 92-94% และชั้นดีเลิศเกรดเกิน 95% ขึ้นไป ภายในเดือนมิถุนายน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาเครื่องตรวจดีเอ็นเอข้าวเพื่อแก้ปัญหาการแบ่งเกรดข้าว และเตรียมประชาสัมพันธ์แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เกณฑ์ข้าวหอมมะลิผ่านกรมส่งเสริมการส่งออก

 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (12 มิ.ย.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?